Ministrul Transporturilor autorizează lucrări de construcție pe linia Simeria – Curtici – Frontieră

Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a semnat la 17 iulie, Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construcție aferente investiției ”Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria – Curtici – Frontieră, parte componentă a Coridorului IV Pan European, Tronson km 614+000 – km 470+022 (Simeria)”, județul Arad și județul Hunedoara – Etapa I – amplasament existent. Secţiunea Km 614 – Simeria are o lungime totală de 144 km.

Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria – Curtici – Frontieră parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”, face parte din lucrările de modernizare a rutei nordice a Coridorului IV Pan- European (Constanţa – Bucureşti – Braşov – Alba Iulia – Curtici) de pe teritoriul românesc, care poate fi considerată Axa principală de transport feroviar dintre ţările vest europene şi Marea Neagră (portul Constanţa).

Amplasamentul lucrărilor autorizate este situat pe tronsonul de cale ferată cuprins între km 614+000 (existent) – km 470+022 (existent) – secțiunea Frontieră – Simeria, care face parte din Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul IV Pan-European) și se desfășoară pe teritoriul județului Arad, de la km 528+990 (existent) până la km 614+000 (existent) (orașul Lipova, comunele: Petriș, Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata, Bârzava, Conop, Păuliș și Ghioroc) și pe teritoriul județului Hunedoara, de la km 470+022 (existent) până la km 528+990 (existent) (municipiul Deva, orașul Simeria, satul Șăulești, comuna Brănișca – satul Brănișca, comuna Burjuc – satele Burjuc, Tătărești, comuna Gurasada – satele Gurasada, Cîmpuri Surduc, Gothatea, comuna Ilia – satele Ilia, Bretea Mureșană, comuna Vețel – satele Vețel, Mintia, comuna Zam – satul Sălciva).

Realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv are pe lângă importanța macroeconomică și un impact benefic asupra calității mediului prin dezvoltarea transportului feroviar.

Pentru acest Coridor de transport feroviar, aflat în diverse stadii de realizare a modernizării, prin soluţia proiectată, se asigură circulaţia cu viteza maximă de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, se adoptă sistemul de control şi semnalizare a trenurilor, ERTMS/ETCS Nivel 2 plus GSM-R.