Oradea a lansat licitatia pentru achizitia a 10 tramvaie noi

Contractul este estimat la o valoare intre 74,4 milioane lei, fara TVA (pentru un prim lot de 10 tramvaie) si 148,9 milioane lei, fara TVA, (pentru intregul lot de 20 de tramvaie noi). Reamintim ca in luna februarie 2018, Consiliul Local din Oradea a aprobat cumpararea a 20 de tramvaie noi. Tramvaiele vor fi achizitionate in doua etape, 10 in prima etapa si alte 10 tramvaie in cea de-a doua etapa.

Potrivit anuntului de participare (numarul 184737/5 mai 2018), Municipalitatea din Oradea precizeaza ca, pe langa cele 10 tramvaie noi, in pret vor fi incluse si:

– livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice necesare punerii in functiune a tramvaielor livrate la Oradea Transport Local (OTL);

– instruirea si autorizarea personalului OTL ;

– activitatea de punere în functiune a tramvaielor în OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra

produsului final de catre ofertant;

–  asigurarea mentenantei si a reviziilor tehnice;

– asigurarea reprezentantei service în regim permanent la sediul (depoul) OTL pe toata perioada de garantie;

Suplimentarea pretului contractului va putea fi facuta fara organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind in acest sens in propunerea de contract o clauza de revizuire in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit a din Legea 98/2016. In baza acestei clauze vor putea fi achizitionate inca maxim 10 buc tramvaie.

Valoarea estimata de 148,9 milioane lei fara TVA reprezinta valoarea estimata totala a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10 bucati) inclusiv cantitatile suplimentare care vor putea fi achizitionate in baza clauzei de revizuire (alte 10 bucati).

Contractul nu va fi impartit in loturi, de asemenea nu vor fi acceptate nici variante.

Primele 10 tramvaie vor trebui sa fie livrate in termen de 48 de luni de la semnarea contractului.

Criteriul de atribuire va fi stabilit in functie de cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste pretul ofertei (51%), termenul de livrare (10%), consumul efectiv specific de energie electrica

pe sistemul de tractiune (11%), timpul afectat reviziilor planificate (4%), acceleratia maxima (4%), deceleratia maxima la franarea de serviciu (4%), nivel de zgomot masurat exterior (db) – 4%, nivel de zgomot masurat interior (db) -4%, performantele sistemului de aer conditionat in interiorul spatiului destinat pasagerilor (4%) si performantele sistemului de incalzire la interior (4%).

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este data de 31 mai 2018.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 iunie 2018.

Ofertele depuse vor fi evaluate la data de 6 iulie 2018.