Ion Gavrilă

Ion Gavrilă și-a susținut lucrarea de doctorat la Facultatea de Energetică din cadrul Universității „Ghe. Asachi” Iași, este absolvent al Facultății de Inginerie Managerială în Transporturi – profilul Inginerie economică industrială (modulul de căi ferate) și al Facultății de Electromecanică Craiova – specializarea electromecanică. A participat la diverse cursuri și anume: “Curs de pregătire ale Înalților Funcționari Publici/Statutul funcționarului public”, ”Colegiul Național de Apărare/Probleme actuale ale securității naționale”. Este atestat ca expert naţional în management general şi consultanţă pe domeniile managementului industrial și ca inspector în construcţii pe profil electric, gaze şi instalaţii sanitare. De-a lungul timpului, dl Ion Gavrilă a deținut mai multe funcții la calea ferată, printre care: Instructor Regional și Şef Divizie Instalaţii la Regionala CFR Craiova, Director General și Director Exploatare la S.C.”Electrificare CFR”-S.A. care este filială a CNCF”CFR”-S.A., având o vechime de peste 40 de ani la calea ferată. În prezent, dl Ion Gavrilă este director general al C.N.C.F. “CFR” S.A.