Yannis Mylopoulos

Prof. Yannis A. Mylopoulos este președintele consiliului de administrație al companiei „ATTIKO METRO SA” și fostul rector al Universității Aristotel din Salonic, (2010-2014), membru al Consiliului Conferințelor Rectorilor din Grecia și reprezentantul Greciei în Consiliul Asociației Universităților Europene (EUA).

A predat și desfășura activități de cercetare în domeniul dezvoltării durabile pentru mediu, în cadrul Departamentului de Inginerie Civilă, Facultatea de Inginerie, din 1990 și a fost șeful Diviziei de Hidraulică și Ingineria Mediului în perioada 2008-2010.

Are o experiență de peste 30 de ani în domeniul managementului integrat al resurselor de apă și al ingineriei și al dezvoltării durabile pentru mediu. El a fost implicat într-un număr mare de proiecte de cercetare aplicată, finanțate de Comisia Europeană și de guvernele și ONG-urile grecești, în majoritatea din ele avand responsabilități științifice.

A publicat peste 120 de lucrări în reviste științifice și în lucrări de conferințe. A acționat în calitate de secretar al secției de gestionare a resurselor de apă al IAHR (2004 – 2007) și membru al consiliului de redacție al revistei IWRA „Water International”.